Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ/hộp

25,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ/hộp

Sản phẩm chỉ bán 5 hộp/lốc. Giá bán: 125.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 5 hộp/lốc, 10 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk Tết hoa đào

25,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk Tết hoa đào

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 75.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

 

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk hoa lan

26,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk hoa lan

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 78.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk 180 tờ

41,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 180 tờ

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 180 tờ/gói x 3 lớp, 50 gói/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk tranh dân gian

41,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk tranh dân gian

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 123.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 120 tờ/hộp x 3 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk Hà Nội 150 tờ

26,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk Hà Nội 150 tờ

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 78.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ 140 mm

14,600 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ 140 mm

Sản phẩm chỉ bán 6 gói/túi. Giá bán: 87.600 đ/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 140 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/gói x 2 lớp, 6 gói/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk 3 miền 150 tờ

25,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 3 miền 150 tờ

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 75.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk sang trọng 180 tờ

27,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk sang trọng 180 tờ

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 81.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 180 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk 280 tờ

29,500 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 280 tờ

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 280 tờ/hộp x 2 lớp, 40 gói/thùng

Mua hàng
Khăn lau mặt Watersilk 200 tờ/gói

24,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 200 tờ/gói

Sản phẩm chỉ bán 3 gói/túi. Giá bán: 72.000 đ/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 200 tờ/gói x 2 lớp, 3 gói/lốc, 20 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn lau đa năng Watersilk

23,800 ₫

Khăn lau đa năng Watersilk

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 22 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 100 tờ/gói, 60 gói/thùng

Mua hàng