Khăn ăn đóng cân 210 mm

Khăn ăn đóng cân 210 mm

  • W208
  • Watersilk
68,500

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 13 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 2 lớp, 10 túi/bịch

Bình luận