Gỗ dán

Gỗ dán chịu nước phủ film

Gỗ dán chịu nước phủ phim
- Được ép bằng keo PhenolFomaldehyde theo phương pháp ép nóng ở nhiệt độ 1250C - 1400C, bề dày được phủ phenolfilm, 1 mặt hay 2 mặt tùy theo yêu cầu của khách hàng. Cùng với khả năng chịu nước cao gỗ dán chịu nước phủ film còn có bề mặt phẳng nhẵn.
- Độ trương nở ngâm nước theo chiều dày sau 72h không quá 2,5%.
 

 

Mua hàng

Gỗ dán chịu nước phủ keo

Gỗ dán chịu nước phủ keo:
- Được ép bằng keo PhenolFomaldehyde theo phương pháp ép nóng ở nhiệt độ 1250C - 1400C, bề mặt được phủ keo PhenolFomaldehyde, nâng cao độ bền cho tấm gỗ và khả năng chịu nước.
- Độ trương nở ngâm nước theo chiều dày 72h không quá 3,5%.
Mua hàng