Giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh Comfy 6 cuộn/túi

62,000 ₫

Giấy vệ sinh Comfy 6 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 31,5 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Comfy 33m 9 cuộn/túi

93,000 ₫

Giấy vệ sinh Comfy 33m 9 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10cm, dài 33 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 9 cuộn/túi, 5 túi/bịch

Mua hàng