Khăn ví Watersilk

23,000 ₫

Khăn ví Watersilk

Sản phẩm chỉ bán 8 ví/túi. Giá bán: 18.400 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 185 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 160 tờ/ví x 2 lớp, 8 ví/túi, 60 túi/thùng

Mua hàng
Khăn ăn đóng cân 210 mm

79,000 ₫

Khăn ăn đóng cân 210 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 13 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 2 lớp, 10 túi/bịch

Mua hàng
Khăn ăn Watersilk 210 mm

13,800 ₫

Khăn ăn Watersilk 210 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 120 tờ/gói x 1 lớp, 100 gói/thùng

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (R)

105,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (R)

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (V)

105,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (V)

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m3

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m không lõi

105,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn không lõi

71,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 35 m x 3 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 40 m không lõi

120,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 40 m không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 40 m x 3 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 8 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 230 m

46,000 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 230 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 230 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 205 m

41,000 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 205 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 205 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn 35 m

66,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn 35 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 35 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 150 m

30,500 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 150 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 150 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng