Khăn ăn Watersilk 330 mm đóng cân

Khăn ăn Watersilk 330 mm đóng cân

  • W207
  • Watersilk
68,500

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 1 lớp, 10 kg/bịch

Bình luận