Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn không lõi

50,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 19,5 m x 2 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 12 cuộn/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 24 m 10 cuộn/túi

57,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 24 m 10 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 24 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Khăn hộp tết Watersilk 150 tờ/hộp

25,000 ₫

Khăn hộp tết Watersilk 150 tờ/hộp

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 75.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

 

Mua hàng
Khăn hộp Watersilk 200 tờ/hộp

28,000 ₫

Khăn hộp Watersilk 200 tờ/hộp

Sản phẩm chỉ bán 4 hộp/lốc. Giá bán: 112.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 200 tờ/hộp x 2 lớp , 4 hộp/lốc, 10 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn ăn Watersilk 330 mm

19,800 ₫

Khăn ăn Watersilk 330 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 100 tờ/gói x 1 lớp, 42 gói/thùng

 

Mua hàng
Khăn ăn Watersilk 330 mm đóng cân

68,500 ₫

Khăn ăn Watersilk 330 mm đóng cân

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 1 lớp, 10 kg/bịch

Mua hàng
Khăn giấy Watersilk 240 x 240 mm đóng cân.

68,500 ₫

Khăn giấy Watersilk 240 x 240 mm đóng cân.

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 240 mm x 240 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 2 lớp, 10 kg/bịch

Mua hàng
Khăn rút Watersilk hoa tulip 250 tờ/gói

27,000 ₫

Khăn rút Watersilk hoa tulip 250 tờ/gói

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 250 tờ/gói x 2 lớp, 50 gói/thùng

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 10+2 cuộn/túi

65,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 10+2 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 19,5 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 12 cuộn/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 10 cuộn/túi có lõi

47,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 10 cuộn/túi có lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 19,5 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn/túi có lõi

50,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn/túi có lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 19,5 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 12 cuộn/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng