Khăn lau mặt

Khăn hộp tết Watersilk 150 tờ/hộp

25,000 ₫

Khăn hộp tết Watersilk 150 tờ/hộp

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 75.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

 

Mua hàng
Khăn hộp Watersilk 200 tờ/hộp

28,000 ₫

Khăn hộp Watersilk 200 tờ/hộp

Sản phẩm chỉ bán 4 hộp/lốc. Giá bán: 112.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 200 tờ/hộp x 2 lớp , 4 hộp/lốc, 10 lốc/thùng

Mua hàng
Khăn rút Watersilk hoa tulip 250 tờ/gói

27,000 ₫

Khăn rút Watersilk hoa tulip 250 tờ/gói

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 250 tờ/gói x 2 lớp, 50 gói/thùng

Mua hàng