Tissue thành phẩm

Khăn ví Watersilk

8,000 ₫

Khăn ví Watersilk

Sản phẩm chỉ bán 8 ví/túi. Giá bán: 64.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 185 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 160 tờ/ví x 2 lớp, 8 ví/túi, 60 túi/thùng

Mua hàng
Khăn ăn đóng cân 210 mm

68,500 ₫

Khăn ăn đóng cân 210 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 13 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 2 lớp, 10 túi/bịch

Mua hàng
Khăn ăn Watersilk 210 mm

14,000 ₫

Khăn ăn Watersilk 210 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 120 tờ/gói x 1 lớp, 100 gói/thùng

Mua hàng
Khăn ăn Comfy 330 mm

23,500 ₫

Khăn ăn Comfy 330 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 80 tờ/gói x 2 lớp, 48 gói/thùng

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (R)

89,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (R)

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Comfy 6 cuộn/túi

62,000 ₫

Giấy vệ sinh Comfy 6 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 31,5 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (V)

89,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (V)

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m3

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m không lõi

89,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn không lõi

58,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 35 m x 3 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh Watersilk 40 m không lõi

100,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 40 m không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 40 m x 3 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 8 túi/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 230 m

43,000 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 230 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 230 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 205 m

39,500 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 205 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 205 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng