Giấy tissue cuộn lớn

Khăn ăn (VNT)

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín với nguồn nguyên liệu sử dụng 100% giấy bột nguyên thủy với định lượng từ 13 g/m2 - 19 g/m2.

Kích thước đa dạng từ 130 mm - 2800 mm, số lớp 1, 2, 3... tùy theo yêu cầu của quý khách hàng. 

Mua hàng

Giấy vệ sinh (VBT)

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín với nguồn nguyên liệu sử dụng 100% giấy bột nguyên thủy với định lượng từ 13 g/m2 - 17 g/m2.

Kích thước đa dạng từ 130 mm - 2800 mm, số lớp 1, 2, 3... tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.

Mua hàng

Khăn lau mặt (VFT)

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín với nguồn nguyên liệu sử dụng 100% giấy bột nguyên thủy với định lượng từ 13 g/m2 - 15 g/m2.

Kích thước đa dạng từ 130 mm - 2800 mm, số lớp 1, 2, 3... tùy theo yêu cầu của quý khách hàng.

Mua hàng

Khăn lau đa năng (VTT)

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín với nguồn nguyên liệu sử dụng 100% giấy bột nguyên thủy với định lượng từ 20 g/m2 - 23 g/m2.

Kích thước đa dạng từ 130 mm - 2800 mm, số lớp 1, 2... tùy theo yêu cầu của quý khách hàng. 

Mua hàng