Khăn lau mặt

- 30%
Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ/hộp

17,500 ₫

25,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ/hộp

Sản phẩm chỉ bán 5 hộp/lốc. Giá bán: 100.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 5 hộp/lốc, 10 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk Tết hoa đào

17,500 ₫

25,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk Tết hoa đào

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 60.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

 

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk hoa lan

18,200 ₫

26,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk hoa lan

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 62.400 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk 180 tờ

28,700 ₫

41,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 180 tờ

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 180 tờ/gói x 3 lớp, 50 gói/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk tranh dân gian

28,700 ₫

41,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk tranh dân gian

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 98.400 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 120 tờ/hộp x 3 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk Hà Nội 150 tờ

18,200 ₫

26,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk Hà Nội 150 tờ

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 62.400 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ 140 mm

10,220 ₫

14,600 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 150 tờ 140 mm

Sản phẩm chỉ bán 6 gói/túi. Giá bán: 70.080 đ/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 140 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/gói x 2 lớp, 6 gói/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk 3 miền 150 tờ

17,500 ₫

25,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 3 miền 150 tờ

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 60.000 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 150 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk sang trọng 180 tờ

18,900 ₫

27,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk sang trọng 180 tờ

Sản phẩm chỉ bán 3 hộp/lốc. Giá bán: 64.800 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 180 tờ/hộp x 2 lớp, 3 hộp/lốc, 16 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk 280 tờ

20,650 ₫

29,500 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 280 tờ

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 280 tờ/hộp x 2 lớp, 40 gói/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Watersilk 200 tờ/gói

16,800 ₫

24,000 ₫

Khăn lau mặt Watersilk 200 tờ/gói

Sản phẩm chỉ bán 3 gói/túi. Giá bán: 57.600 đ/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 200 tờ/gói x 2 lớp, 3 gói/lốc, 20 lốc/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn ví Watersilk

16,100 ₫

23,000 ₫

Khăn ví Watersilk

Sản phẩm chỉ bán 8 ví/túi. Giá bán: 18.400 đ/lốc

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 185 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 160 tờ/ví x 2 lớp, 8 ví/túi, 60 túi/thùng

Mua hàng