- 30%
Khăn ăn đóng cân 210 mm

47,950 ₫

68,500 ₫

Khăn ăn đóng cân 210 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 13 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 2 lớp, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Khăn ăn Watersilk 210 mm

9,800 ₫

14,000 ₫

Khăn ăn Watersilk 210 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 210 mm x 210 mm

Quy cách bao gói: 120 tờ/gói x 1 lớp, 100 gói/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn ăn Watersilk 330 mm

13,860 ₫

19,800 ₫

Khăn ăn Watersilk 330 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 100 tờ/gói x 1 lớp, 42 gói/thùng

 

Mua hàng
- 30%
Khăn ăn Watersilk 330 mm đóng cân

47,950 ₫

68,500 ₫

Khăn ăn Watersilk 330 mm đóng cân

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 1 lớp, 10 kg/bịch

Mua hàng
- 30%
Khăn giấy Watersilk 240 x 240 mm đóng cân.

47,950 ₫

68,500 ₫

Khăn giấy Watersilk 240 x 240 mm đóng cân.

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : 240 mm x 240 mm

Quy cách bao gói: 1 kg/túi x 2 lớp, 10 kg/bịch

Mua hàng