Giấy vệ sinh

- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (R)

62,300 ₫

89,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (R)

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (V)

62,300 ₫

89,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m (V)

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m3

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 36 m không lõi

62,300 ₫

89,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 36 m không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 36 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn không lõi

40,600 ₫

58,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 35 m x 3 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 40 m không lõi

70,000 ₫

100,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 40 m không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 40 m x 3 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 8 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 230 m

30,100 ₫

43,000 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 230 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 230 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 205 m

27,650 ₫

39,500 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 205 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 205 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn 35 m

40,600 ₫

58,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 6 cuộn 35 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 35 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 150 m

21,700 ₫

31,000 ₫

Giấy vệ sinh cuộn công nghiệp 150 m

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 150 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 1 cuộn/màng co, 10 cuộn/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn không lõi

35,000 ₫

50,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn không lõi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 19,5 m x 2 lớp, không lõi

Quy cách bao gói: 12 cuộn/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 24 m 10 cuộn/túi

39,900 ₫

57,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 24 m 10 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 17 + 1 g/m2

Kích thước : cao 9 cm, dài 24 m x 2 lớp

Quy cách bao gói: 10 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn/túi 3 lớp

43,400 ₫

62,000 ₫

Giấy vệ sinh Watersilk 12 cuộn/túi 3 lớp

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 19,5 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 12 cuộn/túi, 12 túi/bịch

Mua hàng