- 30%
Khăn ăn Comfy 330 mm

16,450 ₫

23,500 ₫

Khăn ăn Comfy 330 mm

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 330 mm x 330 mm

Quy cách bao gói: 80 tờ/gói x 2 lớp, 48 gói/thùng

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Comfy 6 cuộn/túi

43,400 ₫

62,000 ₫

Giấy vệ sinh Comfy 6 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10 cm, dài 31,5 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 6 cuộn/túi, 10 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Giấy vệ sinh Comfy 33m 9 cuộn/túi

65,100 ₫

93,000 ₫

Giấy vệ sinh Comfy 33m 9 cuộn/túi

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : cao 10cm, dài 33 m x 3 lớp

Quy cách bao gói: 9 cuộn/túi, 5 túi/bịch

Mua hàng
- 30%
Khăn lau mặt Comfy 250 tờ/gói

19,250 ₫

27,500 ₫

Khăn lau mặt Comfy 250 tờ/gói

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 13 + 1 g/m2

Kích thước : 200 mm x 200 mm

Quy cách bao gói: 250 tờ/gói x 2 lớp, 50 gói/thùng

Mua hàng
- 30%
Khăn lau đa năng Comfy

23,450 ₫

33,500 ₫

Khăn lau đa năng Comfy

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn QCVN 09:2015

Thành phần : 100 % bột giấy nguyên thủy, định lượng: 22 + 1 g/m2 

Kích thước : cao 23 cm, dài 20 cm x 2 lớp

Quy cách bao gói: 2 cuộn/gói, 20 gói/bịch

Mua hàng