Chính sách chất lượng

Trang chủ Giới thiệu Chính sách chất lượng

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - MÔI TRƯỜNG
 
Chính sách chất lượng và môi trường của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống là:
-          Công ty phấn đấu để trở thành nhà sản xuất và cung cấp giấy tissue, gỗ dán uy tín hàng đầu Việt Nam.
 
-          Công ty cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu về chất lượng, số lượng và thời gian giao hàng theo thỏa thuận, đồng thời tuân thủ luật pháp Việt Nam về bảo vệ Môi trường.
 
-          Công ty cam kết sẽ không ngừng cải tiến về chất lượng, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, phát triển sản phẩm mới để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng.
 
-          Phát triển Công ty đi đôi với việc bảo vệ môi trường.
 
-          Lãnh đạo Công ty Giấy Tissue Sông Đuống cam kết tập trung tối đa các nguồn lực để thực hiện chính sách này./.