Nguồn nhân lực

Trang chủ Giới thiệu Nguồn nhân lực

Công ty Giấy Tissue Sông Đuống với bề dày lịch sử hơn 50 năm đã xây dựng cho mình một truyền thống văn hóa doanh nghiệp với bản sắc riêng. Ngày nay,  với hơn 600 CBCNV đang làm việc, toàn thể CBCNV trong Công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

Hàng năm, Công ty thường xuyên mở các khóa huấn luyện đào tạo cho CBCNV nhằm củng cố kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề.