Khuyến mại

Trang chủ Tin tức Khuyến mại

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý. Chào giá cạnh tranh bằng thư chào giá kín một lần duy nhất, mỗi cá nhân hoặc đơn vị chỉ được gửi 01 thư chào giá