Khuyến mại

Trang chủ Tin tức Khuyến mại
Thông báo về việc bán đấu giá tài sản thanh lý

(6/18/2014 11:10:04 AM )

THÔNG BÁO

về việc bán đấu giá tài sản thanh lý

 

 

Thực hiện Quyết định số 145/QĐ-GVN.HN ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Tổng công ty Giấy Việt Nam và Biên bản họp số 564 /BB-GSĐ ngày 17 tháng 06 năm 2013             của Công ty Giấy Tissue Sông Đuống về việc thanh lý  xe ô tô tải, máy bóc gỗ M 800, dây chuyền sản xuất giấy khăn mặt và máy copy Ricoh 2500, Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống thông báo thời gian và địa điểm thực hiện đấu giá để các cá nhân và tổ chức có nhu cầu mua tài sản tham gia đấu giá như sau:

-  Đơn vị tổ chức bán đấu giá tài sản: Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống

- Địa chỉ: số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.38770157; Fax: 04.62610265.

1. Tài sản bán đấu giá

        -  Xe ô tô tải 2,5 tấn BKS 29C-294.38 (màu vàng), giá bán khởi điểm: 50.000.000đ/cái. (Năm mươi triệu đồng).

        -  Xe ô tô tải 2,5 tấn BKS 29C-294.39 (màu xanh), giá bán khởi điểm: 40.000.000đ/cái. (Bốn mươi triệu đồng).

        -  Máy bóc gỗ M800, giá bán khởi điểm: 40.000.000đ/cái. (Bốn mươi triệu đồng).

        -  Máy copy Ricoh 2500(hỏng), giá bán khởi điểm: 200.000đ/cái. (Hai trăm ngàn đồng).

        -  Dây chuyền sản xuất giấy khăn mặt, giá bán khởi điểm: 40.000.000đ/cái. (Bốn mươi triệu đồng).

* Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT

2. Đối tượng tham gia

- Các doanh nghiệp, các nhân có nhu cầu.

 

3. Hình thức đấu giá

- Chào giá cạnh tranh bằng thư chào giá kín một lần duy nhất, mỗi cá nhân hoặc đơn vị chỉ được gửi 01 thư chào giá, một thư chào giá có thể dùng chào giá một hoặc nhiều tài sản khác nhau nhưng phải chào giá riêng biệt cho từng tài sản, người trả giá cao nhất cho tài sản là người trúng chào giá và được mua tài sản đó. Trong trường hợp trả giá bằng nhau sẽ ưu tiên theo thứ tự: 1.Người trúng chào giá nhiều loại hơn, 2. Người tham gia chào giá nhiều chủng loại hơn.

4. Thời gian xem tài sản

- Ngày 26/6/2014 (trong giờ làm việc) tại Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống, Địa chỉ: số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên thành phố Hà Nội.

5. Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá, đặt cọc

- Thời gian đăng ký mua thanh lý tài sản từ 8h30 đến 15h30 ngày 26 tháng 6 năm 2014.

- Người đăng ký mua đặt cọc số tiền là 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), số tiền này được dùng để thanh toán khi trúng thầu và được trả lại nếu không trúng thầu và không vi phạm các quy định về đấu thấu hiện hành.

- Thư tham gia chào giá được gửi phong bì dán kín và gửi trực tiếp trong thời hạn đăng ký mua đến địa chỉ  Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống, Địa chỉ: số 672 đường Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên thành phố Hà Nội. Người nhận: Đàm Anh Tùng, nhân viên Phòng Thị Trường, ĐT: 0912774131.

- Trên phong bì ghi rõ: Thư chào giá những mặt hàng nào.

                                        Số điện thoại ....

- Nội dung thư chào giá bắt buộc phải ghi những nội dung sau:

+ Thư tham gia chào giá cạnh tranh mua ........

+ Tên tôi ........................ chức vụ (nếu là doanh nghiệp)....

+ Chứng minh thư nhân dân số .........công an:..............cấp ngày..........

+ Giấy phép thàng lập số: ........ do: ............ cấp ngày.............. ( nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức ).

+ Địa chỉ : ..........................................................................................................................

+ Số điện thoại liên hệ: ................................. Email........................... Fax:......................

Tôi ( chúng tôi đã đọc và xem xét một cách đầy đủ đúng đắn tất cả các thông tin liên quan tới việc bán ...................) và hoàn toàn nhất chí đồng ý với các quy định trong thông báo bán tài sản của Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống..

Tôi xin trả giá mua .................. với số tiền ..........đồng ( bằng chữ..........đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng .

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá  này.

Người tham gia chào giá ký tên ( đóng dấu nếu là tổ chức).

6. Thời gian công bố người trúng chào giá

- Tổ xét chào giá cạnh tranh của Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống  sẽ mở thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá. Thời gian mở thư dự kiến: 16h00 ngày 26 tháng 6 năm 2014 .

- Nếu người trả giá cao nhất sau 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng chào giá mà không tới Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống và thực hiện ký hợp đồng  thì quyền mua tài sản sẽ  thuộc về người trả giá cao sau liền kề.

- Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống sẽ hỗ trợ tính pháp lý đế người trúng chào giá sang tên tài sản được mua.

Công Ty Giấy Tissue Sông Đuống thông báo để các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua tài sản nêu trên đăng ký tham gia đấu giá đúng thời gian và địa điểm./.


CÁC TIN TỨC KHÁC